Kursy

A1 Bremen

- kursy max 5 osób

A2 Hamburg

- nacisk na gramatykę

B1 Frankfurt

- Możliwość podjęcia się zajęć indywidulanych na będąc w trakcie kursu (hybryda )

B2 Berlin

- cena 50 zł za godzinę (zajęcia grupowe )

C1 Stuttgard

- uwzględnienie próśb uczniów

C2 Monachium

- indywidulane podejście do każdego